facebook image Chuyển đến nội dung chính

Trò chuyện của phụ huynh

300.00

Giải pháp dựa vào cộng đồng
Hội thảo về an toàn Internet

Số lượng

Mô tả sản phẩm

PHIÊN HỌP BUỔI TỐI
1 buổi hội thảo phụ huynh buổi tối
CHỦ ĐỀ: Bắt nạt trên mạng, Dấu chân kỹ thuật số, Nội dung không phù hợp, Mối quan hệ trực tuyến, Sử dụng Internet quá mức