Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn!

Có phải bạn cần trợ giúp về một trong các chương trình của chúng tôi?

Gọi cho chúng tôi

IRE: +353 (01) 9060291

VƯƠNG QUỐC ANH: +44 (20) 80897234

HOA KỲ: +1 (917) 7958234

Gửi email cho chúng tôi

info@zeeko. Ie

support@zeeko.ie

Vị trí của chúng tôi

Zeeko
NovaUCD, Đại học Dublin, Công viên đổi mới Belfield,
Belfield, Dublin 4,
Ireland, D04 V2P1.

(Lối vào chính Foster's Ave)


Thêm bản đồ

Để biết thêm thông tin

Điền vào biểu mẫu này