Chính sách bảo mật

Zeeko Trang mạng

 Trang web của tổ chức vận hành Giáo dục Zeeko https://zeeko.ie/  (Internet Safety Online).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi có quy định khác trong chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://zeeko.Ie/

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách dịch vụ được truy cập và sử dụng ("dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ kết nối Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi & cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt khác nhau của bạn.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Zeeko Giáo dục sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Để giám sát việc sử dụng dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kĩ thuật

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực pháp lí của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Ireland và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân, đến Ireland và xử lí dữ liệu đó ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Zeeko Education sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lí để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lí an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này và sẽ không có việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lí

Zeeko Education có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lí
 • Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Zeeko Education
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lí

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kì mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

  Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

  Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web bảo mật và điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kì trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho đối tượng dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kì ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng iOS / Android Magical Leaders

Thu thập và sử dụng dữ liệu

Ứng dụng Magical Leaders V3.0 có sẵn để tải xuống trên App Store không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Thông qua công cụ trò chơi Unity, dữ liệu chơi trò chơi được thu thập và lưu trữ trong ứng dụng để tạo điều kiện di chuyển qua trò chơi nhưng không được liên kết với một người chơi cụ thể. Việc thu thập dữ liệu này là bắt buộc để chơi trò chơi trong ứng dụng.

Theo dõi dữ liệu người dùng

Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập hoặc lưu trữ từ việc sử dụng ứng dụng Magical Leaders iOS và do đó không có theo dõi dữ liệu người dùng.

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập hoặc lưu trữ từ việc sử dụng ứng dụng Magical Leaders iOS và do đó không có dữ liệu cá nhân nào được chia sẻ với bên thứ ba.

Chọn không tham gia và xoá dữ liệu của người dùng

Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập hoặc lưu trữ từ việc sử dụng ứng dụng Magical Leaders iOS.

Lưu giữ dữ liệu

Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập hoặc lưu trữ từ việc sử dụng ứng dụng Magical Leaders iOS.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật định kì để biết bất kì thay đổi nào. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: info@zeeko.Ie
 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://zeeko.Ie/