Zeeko hiểu được khách hàng quan trọng như thế nào và tầm quan trọng của việc làm sao để khách hàng tiềm năng tiếp nhận dịch vụ và thông tin kịp thời, linh hoạt. Để phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là làm cho thông tin dịch vụ và sản phẩm có thể sẵn sàng truy cập, vui lòng liên hệ với một trong các nhóm của chúng tôi để được hỗ trợ.

Nếu bạn yêu cầu thông tin cụ thể ở định dạng có thể truy cập hoặc muốn cung cấp cho chúng tôi phản hồi, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu dịch vụ của bạn.

E-mail: hỗ trợ@zeeko.Ie