ZEEKO Đạt được mục tiêu gây quỹ cộng đồng trong tuần đầu tiênDublin, Ireland 8th January 2016, Zeeko, một công ty khởi nghiệp Ailen có trụ sở tại Nova UCD hoạt động để giáo dục phụ huynh và giáo viên dạy con cái họ giữ an toàn trực tuyến, hôm nay, Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 đã công bố hoàn thành thành công chiến dịch gây quỹ cộng đồng mà nó đã phát động vào đầu tuần này. Joe Kenny, người sáng lập [...]