Huy hiệu định giá Báo cáo xu hướng kỹ thuật số

Hướng dẫn an toàn Internet

Dành cho phụ huynh, giáo viên và nhà trường để giúp trẻ em hưởng lợi an toàn từ Internet và công nghệ

Hướng dẫn an toàn Internet của Zeeko

Hướng dẫn an toàn Internet của Zeeko

Hướng dẫn này sẽ giúp phụ huynh và giáo viên điều hướng Internet và dạy trẻ em cách sử dụng Internet an toàn và có trách nhiệm.

Cách thực hiện:

  • Đặt cài đặt an toàn
  • Bảo vệ dấu chân kĩ thuật số của trẻ em
  • Nói chuyện bằng ngôn ngữ của trẻ em
  • Bảo vệ trẻ em khỏi bắt nạt trực tuyến và nguy hiểm từ người lạ
  • Ngăn trẻ em sử dụng Internet quá mức
  • Bảo vệ trẻ em, chống lại các nội dung không phù hợp
Tải xuống Sách An toàn Internet của chúng tôi

Cuốn sách "An toàn Internet" của chúng tôi

Ý kiến

 

Ý kiến

Hướng dẫn an toàn Internet của Zeeko cung cấp lời khuyên hữu hình và cụ thể về cách cha mẹ, giáo viên và những người khác có thể bảo vệ trẻ em trực tuyến mà không làm giảm sự phát triển của trẻ em một cách không cần thiết.

Tiến sĩ Grainne Kirwan,
Chuyên gia Tâm lí học mạng,

IADT, Dublin

 

Ý kiến

Tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt khi nghe những điều trẻ em nhìn thấy trên Internet.

Lorna Henningan, Giáo viên
Trường Quốc gia City Quay, Dublin