Huy hiệu định giá Hội thảo An toàn Internet

Trao quyền cho những người trẻ tuổi hưởng lợi an toàn từ Internet và công nghệ

Lợi ích của việc đặt Hội thảo An toàn Internet

Lợi ích của việc đặt hội thảo An toàn Internet

Khi thế giới trực tuyến phát triển hằng ngày, an toàn Internet ngày càng trở nên quan trọng trong việc giữ an toàn cho trẻ em và học sinh của chúng ta khi trực tuyến. Zeeko Education là đơn vị cung cấp cho các trường học và công ty trên toàn quốc các hội thảo An toàn Internet hàng đầu của Ireland.

Lợi ích của hội thảo An toàn Internet là gì?

  • Hưởng lợi an toàn từ Internet và công nghệ
  • Góp phần nâng cao sức khoẻ tinh thần tích cực cho giới trẻ
  • Chuẩn bị cho thế giới tương lai
HỘI THẢO SƠ CẤP

Hội thảo
sơ cấp

HỘI THẢO TRUNG CẤP

PHỤ
HỘI THẢO

HỘI THẢO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY
HỘI THẢO

Đặt hội thảo An toàn Internet ngay bây giờ!

Lời chứng thực của trường

 

Ý kiến

Trường chúng tôi đã làm việc với Zeeko trong nhiều năm liên quan đến việc nâng cao nhận thức của trẻ em về an toàn trực tuyến. Họ đã hỗ trợ và cung cấp các chương trình cho học sinh, nhân viên và phụ huynh một cách xuất sắc.

Helen Kelly, Hiệu trưởng
Trường Our Lady's Meadows, Co. Laois

Ý kiến

Cách trình bày rất hay, thu hút các học sinh ngay từ đầu, phù hợp và cập nhật.

Frances, Giáo viên
Cao đẳng Cộng đồng Deansrath, Dublin