THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG BA 2023

Zeeko và Next Education công bố quan hệ đối tác, phấn đấu biến đổi cảnh quan edtech của Ấn Độ ~ Quan hệ đối tác giới thiệu Magic Leaders, một chương trình doanh nhân do đồng đẳng lãnh đạo ~~ Các nhà giáo dục và sinh viên tham gia chương trình này có thể tận dụng trải nghiệm học tập kỹ thuật số tương tác thông qua nền tảng SaaS edtech ~ Ấn Độ, ngày 17 tháng 3: Zeeko, một doanh nghiệp Ireland hỗ trợ khởi nghiệp tiềm năng cao [...]