facebook image

Kĩ năng trong thế kỉ 21

Trao quyền cho học sinh nhỏ tuổi để thành công trong cuộc sống tương lai

Chương trình đào tạo của Zeeko 

Các chương trình thú vịhấp dẫn nhằm phát triển kĩ năngxây dựng sự tự tin

Magical Leaders Biểu tượng

Dạy kĩ năng thế kỉ 21 thông qua tinh thần kinh doanh

Biểu tượng Appyness Online

Chương trình an toàn Internet đồng đẳng

Học cách hưởng lợi an toàn từ Internet và công nghệ

Nghiên cứu của Zeeko

 

Các nhà nghiên cứu tại Zeeko đang thực hiện đồng bộ các dự án nổi bật kết hợp đổi mới công nghệ với nhu cầu giáo dục của trẻ em, phụ huynh và giáo viên

Tin tức Zeeko

Đăng ký
Tin tức Zeeko

Chúng tôi sẽ gửi các bài viết, mẹo hay và tài nguyên miễn phí
 đến hộp thư của bạn!

Thông tin hoặc Hỗ trợ

Click ở đây

Sản phẩm của chúng tôi

Cửa hàng Google Play

Cửa hàng ứng dụng Apple

Liên hệ với chúng tôi


NovaUCD. Đại học Dublin, Công viên đổi mới Belfield, Belfield, Dublin 4, D04 V2P1, Ireland.


ĐIỆN THOẠI: +353 0(1) 906 0291


QUẢNG CÁO Twitter Youtube Liên kết

© 2022 Zeeko.ie Đã đăng kí Bản quyền.