Zeeko

Cung cấp cho trẻ em các kĩ năng của thế kỉ 21

Những việc chúng tôi làm tại Zeeko

 

Tại Zeeko, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận sáng tạo để dạy các kĩ năng của thế kỉ 21, hỗ trợ sự phát triển cá nhân và thành tích của học sinh trong suốt chương trình giảng dạy.

Là cha mẹ của hai cậu con trai và làm việc trong ngành công nghệ thông tin, chúng tôi nhận ra sự cần thiết phải thay đổi "cách" và "cái" dạy con. Trong vòng chưa đầy 10 năm, sự biến đổi công nghệ đã biến thế giới thành một xã hội luôn luôn đổi mới và thay đổi. Chúng ta đã sẵn sàng cho các cộng đồng tái thiết kế chưa? Chúng tôi đang tạo ra Internet Vạn Vật (IoT), Block-chain và Tiền ảo (Cryptocurrency), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thực tế ảo / Thực tế tăng cường (VR / AR). Chúng ta đã chuẩn bị cho thế hệ sau trước những điều sắp tới chưa?

Chúng ta đang sống trong thời kì có những thay đổi và thách thức chưa từng có về xã hội, kinh tế và môi trường do sự đẩy mạnh toàn cầu hoá và đổi mới công nghệ. Những người trẻ cần nắm lấy thời cơ và phát triển trong môi trường không chắc chắn này. Giáo dục đồng trang lứa là một thành phần không thể thiếu trong các chương trình của Zeeko. Nó góp phần xây dựng lòng tự trọng, sự tự tin và về bản chất, nó thúc đẩy việc học tập suốt đời. Nó nâng cao các kĩ năng của thế kỉ 21 cho thanh niên (Kĩ năng C21) bằng cách cung cấp nội dung chất lượng cao để phát triển tư duy, thúc đẩy khả năng phục hồi và nâng cao năng lực bản thân.

Những người đồng sáng lập của chúng tôi

Linda

Linda Kenny

Người sáng lập và Chủ tịch

Joe

Joe Kenny

Người sáng lập và Giám đốc điều hành

Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi