Tại Zeeko, chúng tôi nói chuyện với nhiều trường học hàng tuần trên khắp Ireland và, trong những năm gần đây, trên toàn cầu. Một chủ đề đã được đưa ra gần đây là đánh máy.  Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, thành thạo đánh máy đã trở thành một kỹ năng thiết yếu cho sinh viên, đóng một vai trò quan trọng trong thành công học tập và nghề nghiệp trong tương lai của họ. Học cách đánh máy hiệu quả giúp tăng cường giao tiếp và thúc đẩy năng suất, khả năng thích ứng và kiến thức công nghệ.

Tại sao đánh máy lại quan trọng như vậy?

  1. Đánh máy thành thạo về cơ bản là đầu vào của thông tin. Với sự phổ biến của các thiết bị kỹ thuật số và internet, sinh viên thường cần soạn bài luận, ghi chú và tiến hành nghiên cứu trực tuyến, nếu không phải bây giờ, chắc chắn trong những năm tới.
  2. Nắm vững việc đánh máy cho phép họ dễ dàng chuyển suy nghĩ của mình thành các từ viết, tiết kiệm thời gian và thúc đẩy quy trình làm việc hợp lý hơn. 
  3. Tất cả các nghề nghiệp hiện nay liên quan đến một số mức độ sử dụng máy tính và nhiều công việc đòi hỏi nhân viên phải điều hướng các nền tảng kỹ thuật số. 
  4. Khi công nghệ tiến bộ, sinh viên với kỹ năng này có thể dễ dàng thích nghi với các thiết bị và phần mềm mới. 
  5. Trình độ đánh máy đảm bảo sinh viên được trang bị tốt cho nhu cầu của lực lượng lao động thế kỷ 21.

Có một số nền tảng và phần mềm để giúp học sinh học cách gõ chính xác và hiệu quả. Chúng tôi đã thu thập những gì chúng tôi biết trên mỗi nền tảng này và trình bày nó bên dưới.

Kiểu chữ

Typetastic là một nền tảng học tập và phần mềm được thiết kế để dạy học sinh kỹ năng đánh máy. Nó thường được sử dụng trong các môi trường giáo dục, bao gồm cả trường học, để giúp học sinh phát triển thành thạo bàn phím.

Typetastic cung cấp một cách tiếp cận trò chơi hóa để hướng dẫn đánh máy, làm cho quá trình học tập trở nên hấp dẫn và tương tác cho sinh viên. Phần mềm này thường bao gồm các trò chơi đánh máy, bài tập và bài học khác nhau để cải thiện tốc độ đánh máy và độ chính xác. Khía cạnh trò chơi hóa nhằm mục đích làm cho trải nghiệm học tập trở nên thú vị, thúc đẩy sinh viên thực hành và tinh chỉnh kỹ năng đánh máy của họ.

Câu lạc bộ đánh máy

TypingClub là một gia sư đánh máy trực tuyến và nền tảng phần mềm được thiết kế để giúp người dùng, bao gồm cả sinh viên và cá nhân ở mọi lứa tuổi, học hỏi và cải thiện kỹ năng đánh máy của họ. Nó cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và tương tác để giáo dục đánh máy cảm ứng. Nó được sử dụng để tích hợp hướng dẫn đánh máy vào chương trình giảng dạy. Người dùng có thể tạo tài khoản để theo dõi sự tiến bộ của họ và các nhà giáo dục có thể quản lý các lớp học và theo dõi sự phát triển đánh máy của học sinh.

Typing.com

Typing.com là một nền tảng gia sư đánh máy trực tuyến được thiết kế để giúp người dùng, đặc biệt là sinh viên, học hỏi và cải thiện kỹ năng đánh máy của họ. Nó cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng với các tính năng khác nhau để làm cho trải nghiệm học đánh máy hấp dẫn và hiệu quả.