Bạn có cảm thấy như thiếu niên của bạn liên tục gắn bó với một thiết bị và dường như gắn bó với phương tiện truyền thông xã hội hơn là với bạn không? Dưới đây là một số mẹo để giúp con bạn giữ an toàn trên phương tiện truyền thông xã hội! 

Tận dụng mọi cơ hội có thể để nhắc nhở thanh thiếu niên rằng những gì họ thấy khi họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội chỉ là một đoạn trích trong cuộc sống của mọi người và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế. 

Có một phong cách giao tiếp cởi mở với thiếu niên của bạn sẽ là một trợ giúp tuyệt vời khi nói đến các cuộc trò chuyện về phương tiện truyền thông xã hội. Nếu con bạn biết rằng chúng có thể nói chuyện cởi mở với bạn về những gì chúng gặp phải khi chúng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chúng sẽ có nhiều khả năng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình. 

Nhắc nhở con bạn thực hiện cùng một mức độ thận trọng khi chúng đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như khi chúng ngoại tuyến. Nếu họ không chia sẻ thông tin cá nhân với một người lạ trong 'thế giới thực', thì tại sao họ lại chia sẻ thông tin này khi họ trực tuyến? 

- Đối với thanh thiếu niên lớn tuổi, khuyến khích họ kích hoạt cài đặt an toàn trên bất kỳ thiết bị kỹ thuật số nào mà họ đang sử dụng, có thể là điện thoại thông minh, iPad hoặc Máy tính bảng. Thường xuyên xem lại các cài đặt này với thiếu niên của bạn là một ý tưởng hay. 

Điều quan trọng về việc điều hướng an toàn phương tiện truyền thông xã hội khi còn là một thiếu niên là biết cách đưa ra lựa chọn thông minh với những gì bạn chia sẻ và những người bạn chia sẻ nó!