facebook image Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo xu hướng

250.00

Thông tin chi tiết cập nhật về Hành vi kỹ thuật số trong trường học của bạn

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Khảo sát học sinh

Phân tích dữ liệu

Báo cáo xu hướng kĩ thuật số

Ngoài ra, nếu trường học của bạn đang thực hiện bài thuyết trình của giáo viên và / hoặc phụ huynh, chúng tôi sẽ tạo ra các bài thuyết trình tùy chỉnh dựa trên kết quả khảo sát học sinh