Khi tất cả chúng ta ổn định vào một năm học rất khác nhau, đây có thể là thời điểm thích hợp trong năm để xem xét việc tạo hợp đồng kỹ thuật số với con bạn. Nó sẽ giúp mọi người xem xét việc sử dụng công nghệ của họ, đó là điều có thể bị bỏ qua vào thời điểm bận rộn như vậy trong năm. Đọc tiếp để được tư vấn về cách bắt đầu phát triển hợp đồng kỹ thuật số. Ngoài ra, hãy nhớ rằng không chỉ ở nhà, một hợp đồng kỹ thuật số có thể được phát triển, một cuộc trò chuyện cũng có thể được bắt đầu trong lớp học về điều này.

Cơ sở của bất kỳ hợp đồng kỹ thuật số nào là giúp con bạn xây dựng nhận thức về sự cân bằng khi sử dụng công nghệ, đặc biệt là khi chúng đang điều chỉnh các thói quen mới và ổn định trở lại trường học.  Khuyến khích và giao tiếp cởi mở đều là trọng tâm để hỗ trợ con bạn về điều này. Thường xuyên nhắc nhở con bạn về tầm quan trọng của việc dành thời gian với bạn bè trong các cài đặt không liên quan đến việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và giao tiếp trực tuyến. Khuyến khích và thúc đẩy sự kiểm duyệt trong khoảng thời gian mà con bạn dành trực tuyến và sử dụng các thiết bị như điện thoại thông minh để giao tiếp. Nói chuyện với con bạn, để chúng bắt đầu nghĩ về thời gian chúng trực tuyến như một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng. Nói cách khác, quá nhiều thời gian dành cho màn hình hoặc ngồi chơi trò chơi trực tuyến có thể có tác động đến sức khỏe hiện tại và tương lai của họ. Theo cách tương tự như cách ăn uống lành mạnh được kết hợp vào cuộc sống gia đình, sức khỏe kỹ thuật số cần được nhìn nhận theo cách tương tự. Khuyến khích gia đình bạn có những ngày cai nghiện kỹ thuật số thường xuyên và kết hợp sức khỏe kỹ thuật số vào hợp đồng kỹ thuật số của gia đình bạn.

Khi bạn đã thương lượng với tư cách là một gia đình những thứ cần có trong hợp đồng kỹ thuật số của mình, có thể là thời gian sử dụng màn hình, thời gian dành cho trò chơi trực tuyến hoặc thời gian được phép dành để nhắn tin cho bạn bè mỗi ngày, hợp đồng kỹ thuật số sau đó có thể được ký bởi cả trẻ em và cha mẹ và được đặt ở một vị trí trung tâm ở nhà như một lời nhắc nhở cho mọi người về những gì đã được thỏa thuận.

Cuối cùng, như với mọi hợp đồng, cần có đánh giá thường xuyên về hợp đồng kỹ thuật số. Mỗi hai tuần đến ba tuần là một hướng dẫn tốt. Hãy chắc chắn rằng tất cả các thành viên trong gia đình được lắng nghe tiếng nói của họ về những gì đang hoạt động và những gì không liên quan đến hợp đồng và một lần nữa đàm phán bất kỳ thay đổi nào có thể cần thiết.

Một hợp đồng kỹ thuật số chắc chắn có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp một cấu trúc và cuối cùng giúp tạo ra sự cân bằng trong việc sử dụng công nghệ, đặc biệt là trong những tháng tới.