Magical Leaders là một chương trình giáo dục đồng trang lứa dành cho học sinh 11-14 tuổi, được phát triển bởi Zeeko Education. Trải nghiệm học tập kỹ thuật số sáng tạo này giúp dạy và nuôi dưỡng các kỹ năng của thế kỷ 21 theo cách hấp dẫn và giàu tương tác.

Gói tài nguyên bao gồm:

  • Cẩm nang giáo viên kĩ thuật số
  • Sách học sinh kỹ thuật số
  • 12 tháng truy cập vào thế giới ảo

Gói này hoàn hảo cho bất kỳ ai tự tin giới thiệu các chương trình mới trong lớp học của bạn mà không cần bất kỳ sự trợ giúp hoặc hướng dẫn nào.