Magical Leaders là một chương trình giáo dục đồng trang lứa dành cho học sinh 11-14 tuổi, được phát triển bởi Zeeko Education. Trải nghiệm học tập kỹ thuật số sáng tạo này giúp dạy và nuôi dưỡng các kỹ năng của thế kỷ 21 theo cách hấp dẫn và giàu tương tác.

Gói lớp học kỹ thuật số bao gồm:

  • Buổi đào tạo kéo dài 1 giờ
  • Cẩm nang giáo viên kĩ thuật số
  • Sách học sinh kỹ thuật số
  • 12 tháng truy cập vào thế giới ảo
  • Hỗ trợ tận tâm

Gói này là hoàn hảo cho bất cứ ai muốn có một số hướng dẫn về cách chạy chương trình và làm cho nó thành công.