Magical Leaders là một chương trình giáo dục đồng trang lứa dành cho học sinh 11-14 tuổi, được phát triển bởi Zeeko Education. Trải nghiệm học tập kỹ thuật số sáng tạo này giúp dạy và nuôi dưỡng các kỹ năng của thế kỷ 21 theo cách hấp dẫn và giàu tương tác.

Gói chương trình in bao gồm:

  • Buổi đào tạo kéo dài 1 giờ
  • Sổ tay giáo viên bản in
  • Sách in của học sinh (tối đa 30 học sinh)
  • 12 tháng truy cập vào thế giới ảo
  • Hỗ trợ tận tâm

Gói này là hoàn hảo cho bất cứ ai muốn chạy chương trình với các tài liệu vật lý.