Phúc lợi kỹ thuật số là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả tác động của công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số đối với sức khỏe tinh thần, thể chất, xã hội và cảm xúc của mọi người. Bây giờ chúng ta ý thức hơn về sức khỏe tâm thần của mình. Thế giới trực tuyến là một nơi tuyệt vời cho cả người lớn và học sinh học tập. Tuy nhiên, nó thường mang theo cảm giác lo lắng và không chắc chắn. Không có nghi ngờ rằng một số hoặc nhiều người nghiện các thiết bị kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội, chơi game trực tuyến, truyền hình và nhiều hơn nữa. Làm thế nào chúng ta có thể học cách trở nên kỹ thuật số tốt hơn?

  1. Quản lý các ứng dụng và thông báo của bạn để giảm phiền nhiễu. Tạm dừng ứng dụng và tùy chỉnh thời gian và cách bạn nhận thông báo có thể giúp duy trì sự chú ý của bạn vào các nhiệm vụ của mình. Các tính năng như chế độ 'tập trung' trên thiết bị có thể hữu ích.
  2. Hiểu cách bạn đang sử dụng thiết bị của mình. Hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về việc sử dụng công nghệ của bạn là bước đầu tiên để cải thiện sức khỏe kỹ thuật số tổng thể của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và thời gian sử dụng thiết bị để hiểu cách bạn dành thời gian với thiết bị của mình.
  3. Tạo ranh giới cho chính mình. Đặt giới hạn cho một số ứng dụng và trang web nhất định có thể khiến bạn không thể cuộn cả ngày. Bạn có thể đặt giới hạn thời gian với một số ứng dụng và nhóm ứng dụng nhất định, cũng như lời nhắc nghỉ giải lao và bạn có thể tắt tính năng tự động phát và/hoặc cuộn vô tận.
  4. Hiểu cách bạn đang sử dụng thiết bị của mình. Hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về việc sử dụng công nghệ của bạn là bước đầu tiên để cải thiện sức khỏe kỹ thuật số tổng thể của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và thời gian sử dụng thiết bị để hiểu cách bạn dành thời gian với thiết bị của mình.

Chỉ khichúng ta học cách hiểu về sức khỏe kỹ thuật số, nó là gì và cách chúng ta có thể tự quản lý nó, thì chúng ta mới có thể dạy trẻ em và học sinh của mình trở nên tốt về mặt kỹ thuật số. Dưới đây là một số lời khuyên về cách dạy trẻ em trở nên kỹ thuật số tốt. Dưới đây là một số đặc điểm kỹ thuật số chúng ta cần dạy chúng như được trích dẫn bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Nhận dạng kỹ thuật số: Khả năng tạo và quản lý danh tính và danh tiếng trực tuyến của một người. Điều này bao gồm nhận thức về tính cách trực tuyến của một người và quản lý tác động ngắn hạn và dài hạn của sự hiện diện trực tuyến của một người.

Sử dụng kỹ thuật số: Khả năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và ví dụ, a, bao gồm cả việc làm chủ kiểm soát để đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa cuộc sống trực tuyến và ngoại tuyến.

An toàn kỹ thuật số: Khả năng quản lý rủi ro trực tuyến (ví dụ: bắt nạt trực tuyến, chải chuốt, cực đoan hóa) cũng như nội dung có vấn đề (ví dụ: bạo lực và tục tĩu) và để tránh và hạn chế những rủi ro này.

Bảo mật kỹ thuật số: Khả năng phát hiện các mối đe dọa trên mạng (ví dụ: hack, lừa đảo, phần mềm độc hại), hiểu các phương pháp hay nhất và sử dụng các công cụ bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu.

Trí tuệ cảm xúc kỹ thuật số: Khả năng đồng cảm và xây dựng mối quan hệ tốt với những người khác trực tuyến.

Truyền thông kỹ thuật số: Khả năng giao tiếp và cộng tác với những người khác bằng cách sử dụng các công nghệ và phương tiện kỹ thuật số.

Kiến thức kỹ thuật số: Khả năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung cũng như năng lực tư duy tính toán.

Quyền kỹ thuật số: Khả năng hiểu và duy trì các quyền cá nhân và pháp lý, bao gồm quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, tự do ngôn luận và bảo vệ khỏi ngôn từ kích động thù địch.

Đọc toàn bộ bài viết của họ nhấn vào đây. Nếu bạn lo lắng về việc quản lý sức khỏe kỹ thuật số của con bạn trong những tháng hè, chúng tôi có một blog đầy đủ về điều này. Bạn có thể đọc toàn bộ blog nhấn vào đây.