Làm việc theo nhóm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đạt được mục tiêu tập thể. Làm việc theo nhóm là điều cần thiết ở trường vì nó trau dồi kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy học tập đồng đẳng và chuẩn bị cho học sinh những nỗ lực hợp tác trong tương lai, thúc đẩy một môi trường hỗ trợ có lợi cho thành công trong học tập và phát triển cá nhân.

Làm việc theo nhóm quan trọng như thế nào?

 

Xây dựng sự tự tin: Đóng góp thành công cho một nhóm và đạt được các mục tiêu chung có thể thúc đẩy sự tự tin và lòng tự trọng của học sinh. Nó xác nhận khả năng của họ, củng cố niềm tin vào khả năng của họ và khuyến khích họ chấp nhận những thách thức mới.

Học hỏi từ những người khác: Làm việc trong một nhóm cho phép sinh viên học hỏi từ các đồng nghiệp của họ. Họ có thể tận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của nhau để mở rộng sự hiểu biết và đào sâu việc học của họ.

Phát triển cá nhân: Ngoài các kỹ năng học tập hoặc chuyên môn, làm việc theo nhóm cũng góp phần vào sự phát triển cá nhân. Nó dạy cho sinh viên những bài học cuộc sống quan trọng như hợp tác, thỏa hiệp, khả năng phục hồi và khả năng thích ứng, là vô giá trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống.

Giải quyết vấn đề và tư duy phản biện: Các dự án hợp tác thường đưa ra những thách thức phức tạp đòi hỏi tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bằng cách làm việc cùng nhau, sinh viên học cách phân tích vấn đề từ nhiều góc độ, đánh giá các giải pháp khác nhau và đưa ra quyết định sáng suốt.

Kỹ năng xã hội và các mối quan hệ: Làm việc theo nhóm thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng xã hội như sự đồng cảm, hợp tác và lãnh đạo. Học sinh học cách xây dựng mối quan hệ với đồng đội, cộng tác hiệu quả và điều hướng động lực giữa các cá nhân.

Trách nhiệm và trách nhiệm: Là một phần của một nhóm có nghĩa là sở hữu trách nhiệm của một người và chịu trách nhiệm trước nhóm. Học sinh học tầm quan trọng của việc hoàn thành nghĩa vụ và đáp ứng thời hạn, vì hành động của họ ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của nhóm.

Làm thế nào chúng ta có thể dạy làm việc nhóm trong lớp học?

Dạy làm việc theo nhóm có thể là một điều tự nhiên cũng như một bài tập có tổ chức trong lớp học. Nó có thể là một trò chơi như chúng tôi đã đặt ra trong blog này ở đây, hoặc nó có thể được cấu trúc hơn như các điểm được nêu dưới đây. Cách tiếp cận của bạn có thể sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và sự trưởng thành của học sinh.

Kỷ niệm thành công: Ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực làm việc nhóm thành công bằng cách làm nổi bật những thành tựu cá nhân và tập thể. Công nhậne sinh viên thể hiện kỹ năng làm việc nhóm mẫu mực và khuyến khích văn hóa đánh giá cao và hỗ trợ trong lớp học.

Thảo luận nhóm: Tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận nhóm nơi học sinh có thể chia sẻ quan điểm của mình, lắng nghe quan điểm của nhau và tham gia vào cuộc tranh luận tôn trọng. Cung cấp hướng dẫn để giao tiếp hiệu quả và lắng nghe tích cực để đảm bảo rằng tất cả các tiếng nói đều được lắng nghe và có giá trị.

Giải quyết vấn đề hợp tác: Trình bày cho học sinh những vấn đề hoặc thách thức phức tạp đòi hỏi nỗ lực hợp tác để giải quyết. Khuyến khích họ động não ý tưởng, chia sẻ chiến lược và làm việc cùng nhau để phát triển các giải pháp sáng tạo.

Phản ánh và Phản hồi: Sau các hoạt động hoặc dự án nhóm, hãy tạo điều kiện cho các buổi phản ánh nơi học sinh có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình, xác định điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện và cung cấp phản hồi cho các đồng nghiệp của họ. Khuyến khích những lời chỉ trích mang tính xây dựng và khen ngợi những đóng góp của các thành viên trong nhóm.

Dự án nhóm: Chỉ định các dự án nhóm nơi học sinh làm việc cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ chung hoặc giải quyết vấn đề thúc đẩy tinh thần đồng đội. Đảm bảo rằng các vai trò trong nhóm được xác định rõ ràng và khuyến khích học sinh ủy thác nhiệm vụ, hợp tác về ý tưởng và chia sẻ trách nhiệm đối với sự thành công của dự án.

Học tập do đồng đẳng dẫn dắt

Học tập do đồng nghiệp dẫn dắt và làm việc theo nhóm đi đôi với nhau, với mỗi khái niệm củng cố và nâng cao khái niệm kia. Bằng cách tích hợp các chiến lược học tập do bạn bè lãnh đạo vào lớp học, các nhà giáo dục có thể thúc đẩy hiệu quả các kỹ năng làm việc nhóm và tạo ra môi trường học tập hợp tác có lợi cho tất cả học sinh. Một cách dễ dàng và hiệu quả để kết hợp cả hai vào lớp học là thông qua việc giới thiệu một chương trình dạy học sinh cả hai.
Kỹ năng thế kỷ 21 trong lớp học của bạn

Các Magical Leaders Chương trình

 

Zeeko's Magical Leaders Chương trình là một chương trình do đồng đẳng lãnh đạo giúp trẻ em phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 và xuyên suốt. Các Magical Leaders Chương trình liên quan đến việc làm việc theo nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và điều hướng thế giới ảo. Làm việc theo nhóm này giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc hiệu quả với những người khác. Chương trình khuyến khích sinh viên của bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ khi họ giám sát việc dẫn dắt các bài học. Chương trình hấp dẫn, vui vẻ và tương tác! Các Magical Leaders Chương trình được thiết kế với kế hoạch bài học chi tiết và hướng dẫn sử dụng đi kèm. 


Bạn muốn đăng ký? Được tài trợ bởi Enterprise Ireland, chương trình này miễn phí cho các trường học ở Ireland. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với Zeeko Đội hôm nay.