Làm tốt cho tất cả các Magical Leaders đã hoàn thành chương trình!

Hãy chắc chắn rằng bạn gửi ảnh và video của bạn để bạn có thể tham gia Wall Of Fame! Liên hệ với maeve.power@zeeko.ie để biết thêm chi tiết.

S N Cill Damhain, Carlow 

Scoil Mhuire, Lào 

S N Moin Ruadh Hỗn hợp, Kilkenny

Trình bày Trường Quốc gia Tu viện, Kilkenny