Chúng tôi làm gì tại Zeeko

Zeeko là một công ty Ailen có trụ sở tại Nova UCD có nhiệm vụ dạy An toàn Internet cho Trẻ em, Phụ huynh, Giáo viên và Doanh nghiệp Ireland, tạo ra một thế giới nơi những người trẻ tuổi có thể hưởng lợi một cách an toàn từ Công nghệ và Internet.

Zeeko là một nhà sáng tạo trong lĩnh vực này với kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn hàng đầu về An toàn Internet cho trẻ em, quản lý thành công các rủi ro trực tuyến mà thanh thiếu niên phải đối mặt hàng ngày.

Zeeko là công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này ở Ireland, đã tổ chức các hội thảo về An toàn Internet cho hơn 100.000 trẻ em, 9.000 phụ huynh và 6.000 giáo viên chỉ riêng ở Ireland.

Sứ mệnh công ty của chúng tôi là

 

Nhiệm vụ của chúng tôi là dạy An toàn Internet cho Trẻ em, Phụ huynh, Giáo viên và Doanh nghiệp Ireland, tạo ra một thế giới nơi những người trẻ tuổi có thể hưởng lợi một cách an toàn từ Công nghệ và Internet.

Những người đồng sáng lập của chúng tôi

 

Joe Kenny

Người sáng lập & Giám đốc điều hành

 

Linda Kenny

Người sáng lập & Giám đốc