facebook image

ĐẢO ĐẦU LÂU

Thử thách 2

Trên Skull Island, nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách giao tiếp hiệu quả với Sam. Giúp Soportar khám phá những chiếc điện thoại ẩn và mở khóa game thủ nhiệm vụ để dịch chuyển tức thời lên cấp độ 3.

Đừng quên điền vào Nhật ký nhiệm vụ của bạn, báo cáo lại tiến độ nhiệm vụ của bạn cho Soportar và Sammilit trên Hành tinh Spe.

Nút Phát

Chỉ thị

Truy cập tài nguyên

Truy cập tài nguyên

Nhấp vào 'Chơi' để truy cập

Nhấp vào 'Chơi' để truy cập phần mềm trên máy tính / máy tính xách tay

Hoàn thành các hoạt động

Hoàn thành các hoạt động từ Nhật ký nhiệm vụ bên dưới trong bản sao của bạn và chia sẻ với Kiểm soát nhiệm vụ (giáo viên của bạn)

Nút Phát

Tài nguyên

Ghi chú của giáo viên

Bìa Ghi chú của Giáo viên

Người thuyết trình / Bảng trình điều khiển máy tính

Bìa Presenter & Computer Driver Sheets

Bảng lãnh đạo nhóm

Bìa Trang tính Trưởng nhóm

Tờ học sinh

Bìa ghi chú học sinh

Tổng quan về chủ đầu tư mạo hiểm

Bobby Healy

TÊN: Bobby Healy

LIÊN DOANH: Máy bay không người lái Manna

SDG của Liên Hợp Quốc: 13 Hành động vì khí hậu

BỐI CẢNH: Bobby là nhà phát minh và phát triển Manna Drone. Các máy bay không người lái được sử dụng để giao hàng tại địa phương và được liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững 13 của Liên Hợp Quốc 'Hành động Khí hậu'. '

Bài học 2: Nội dung video

Bài học 2 Điện thoại 2 Slide 3
Bài học 2 Điện thoại 8 Slide 1
Nút Phát

Đừng quên gửi công việc của bạn đến Mission Control (giáo viên của bạn).