facebook image
Những người cai trị Hành tinh Spe, Soportar và Sammilit, đã gửi đứa con duy nhất của họ, Captain Steam để cứu mạng trò chơi trực tuyến khỏi sự chuyên chế của Dark North nhưng cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn.

 

Giúp Selva Steam khám phá thế giới trực tuyến, tìm những chiếc điện thoại ẩn và kiếm tất cả các vật sưu tầm.